Het is een bundeling van inwoners die de natuur, het milieu en de woonomgeving een warm hart toedragen, en die maatschappelijke en sociale vraagstukken met durf en creativiteit tegemoet treden.

PW bezet deze raadsperiode 3 van de 17 raadszetels.  De totale fractie is, met burgerraadsleden en de steunfractieleden aanzienlijk groter.

Voor verdere informatie over het raadswerk, het verkiezingsprogramma en de activiteiten van PW kun je op deze link klikken.

Onze afdeling houdt zich daarnaast  bezig met de provinciale politiek van GroenLinks en met de landelijke GroenLinks  ontwikkelingen. In maart 2023 voerden we campagne voor de provinciale staten. En in november 2023, voor het eerst echt samen met de PvdA , voor de Tweede Kamer. 

Eens per jaar houden we onze algemene ledenvergadering, en daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten over een actueel thema : wonen,  kernenergie (niet dus), alternatieven voor de huidige landbouw (wel dus).  Met inbreng van deskundigen, vaak in samenwerking met meerdere verwante groepen of partijen. We bereiden naar behoefte provinciale vergaderingen en landelijke congresthema’s voor.

Voor de Europese verkiezingen van juni 2024 zullen we ook hier weer hard aan de bak moeten.

brnjtdmyu

GroenLinks Westerveld werkt lokaal samen met Progressief Westerveld. Door het bundelen van ieders krachten is de kans groter dat voor minima, natuur, milieu, landschap en cultuur een gunstiger beleid tot stand komt in de gemeente Westerveld. 

Voor lokale politiek van GroenLinks moet je dus zijn op de site van Progressief Westerveld: www.progressiefwesterveld.nl/